კომპანიის მისია

ჩვენი კომპანიის ათწლიანი საქმიანობა სწორედ იმის დადასტურებაა,  რომ შრომისა და მონდომების, ასევე ცოდნასა და მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირების შედეგად, ურთულესი სიძნელეების მიუხედავად, შესაძლებელია ისეთი პოზიციების მოპოვება, რომელიც ერთი შეხედვით დაუძლეველია.

ათი წლის წინ, საბჭოთა ეკონომიკისა და სამოქალაქო ომის ნანგრევებზე აღმოცენებული ლუდის მწარმოებელი კომპანია "ყაზბეგი" დღეს უკვე მრავალპროფილიანი ნაციონალური  ბიზნეს-ჯგუფია, რომელიც წარმატებულ პოზიციებს ფლობს არა მხოლოდ კვებისა და გადამამუშავებელ მრეწველობაში, არამედ ტურიზმსა თუ ქართული ეკონომიკის სხვა სექტორშიც.

ჩვენ ეს შევძელით პერმანენტული ბრძოლისა და წინააღმდეგობის, მიზანმიმართული თუ გაუაზრებელი ხელის შეშლისა თუ სხვა სერიოზული პრობლემების მიუხედავად. მოვახერხეთ ბაზარზე ადგილის საფუძვლიანი დამკვიდრება, ლიდერის პოზიციის ტრადიციად ქცევა და მომხმარებლის ნდობის მოპოვება, რომელიც ყველა ბიზნესის წარმატების უპირველესი და უპირობო აუცილებლობაა.

ადგილობრივი ტრადიციების, ქართული ნიჭის, უნიკალური საწარმოო კულტურის და მსოფლიოში აღიარებული თანამედროვე ტექნოლოგიების ორგანული სინთეზი ის საფუძველი გახდა, რომელზეც ქართული ბიზნესის დღეს უკვე მრავალგზის ძლიერი და დინამიურად განვითარებადი ბიზნეს-ჯგუფი ჩამოყალიბდა, რომლის სახელიც ხარისხიანობისა და სანდოობის სინონიმს წარმოადგენს  და ქართული ბიზნესის წარმატების მისაბაძი ისტორიაა.

ჩვენ უპირველეს მისიად მიგვაჩნია, ამ წარმატების ისტორია შეუქცევადი გავხადოთ და ამ შეუქცევადობით ჩვენს ქვეყანაში მოღვაწე ყველა ინიციატივიან ადამიანს შევუქმნათ მაგალითი, ჩავუსახოთ იმედი, რომ შეუძლებელი არაფერია.

ვაცნობიერებთ ჩვენს უდიდეს სოციალურ პასუხისმგებლობასაც და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ სწორედ კერძო ბიზნესია ის ძალა, ის მძლავრი ხერხემალი, რომელზეც სახელმწიფოს ძლიერება უნდა აღმოცენდეს. სწორედ სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთხელსაყრელი, პარტნიორულ და ნდობის საფუძველზე ჩამოყალიბებული ურთიერთობაა ის ბალავარი, რომელიც მთლიანად ქვეყნისა თუ მისი საზოგადოებრივი ცხოვრების ცალკეული სფეროების წარმატებულ საქმიანობას უზრუნველყოფს.

საამისოდ კი უპირობოდ აუცილებელია ისეთი თამაშის წესების დამკვიდრება, პროგნოზირებადი და მიმზიდველი ბიზნეს-გარემოს ფორმირება, ასევე ბიზნეს-ეთიკის ისეთი სტანდარტების დამკვიდრება, რომლებიც საქართველოში მეწარმეობას არა მხოლოდ მომგებიანს, არამედ პრესტიჟულსაც გახდის და ეს კიდევ ერთი შემადგენელია იმ მიზნისა, რომელსაც ჩვენ კომპანია "ყაზბეგის" მისიის განუყოფელ ნაწილად მივიჩნევთ.

 
Copyrights 2006 - 2020. KAZBEGI. All rights reserved.
Created by ITDC